Taşeron Personellerin Belediye Şirketinin Bünyesinde İstihdam Edilmesine İlişkin Tespit Komisyonu Kararı

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren taşeron personellerin kadroya geçirilmesi ile ilgili 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 127. Maddesi ilgili mevzuatları gereği 05.02.2018 tarihinde toplanan tespit komisyonunun başvuru sahiplerinin evrakları üzerinde yapmış olduğu inceleme sonucu ekteki dosyada paylaşılmıştır.

EK: Tespit Komisyonu Kararı indir.

 


Üreten Bir Kızıltepe İçin Varız